www.cetelem.cz


AUTOÚVĚR CETELEM


Snadný a flexibilní
 • žádost vyřídíte přímo u Vašeho prodejce
 • vozidlem neručíte (platí pro soukromé osoby)
 • bez poplatku za vedení účtu a uzavření smlouvy
 • možnost změny nastavení úvěru v průběhu splácení

Parametry úvěru
 • výše úvěru 20 000 - 1 000 000 Kč
 • délka splácení 12 - 84 měsíců
 • měsíční splátka splatná k 15 dni v měsíci

SOUKROMÉ OSOBY


Výhody úvěru
 • technický průkaz vám zůstává
 • přímá platba od 0% dle výše úvěru
 • pojištění proti nečekaným životním událostem
 • nutnost havarijního pojištění až od výše úvěru 300 000 Kč
Podmínky pro získání úvěru
 • věk od 18 let
 • pravidelný trvalý zdroj příjmů na území ČR
  (případně sousedících zemí Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko)
 • OSVČ žádající o úvěr na rodné číslo - platné oprávnění pro podnikání
  na území ČR s minimální delkou podnikání 12 měsíců
Potřebné doklady
 • doklad totožnosti
 • řidičský průkaz
 • doklad pro ověření adresy pro výši úvěru od 300 000 Kč

V individuálních případech můžou být vyžadovány doklady pro ověření adresy
a příjmu, případně potvrzení o výši příjmu partnera, u OSVČ daňové přiznání.

Doklad pro ověření adresy: doklad o zaplacení nájmu, SIPO, faktura za plyn,
elektřinu, vyúčtování telekomunikačních polatků, výpis z bankovního účtu.
Doklad nesmí být starší než 2 měsíce.

Doklad o ověření příjmu: potvrzení o výši příjmu, poslední 2 výplatní pásky
s označením zaměstnavatele, daňové přiznání za předchozí zdaňovací období,
potvrzení od plátce starobního důchodu nebo invalidního důchodu, poslední 2
výpisy z účtu, složenka prokazující pobírání důchodu.
Doklad nesmí být starší než 1 mšsíc

V případě zahraničního zaměstnavatele je nutné doložit kopii pracovní smlouvy,
poslední 2 výplatní pásky, poslední 2 výpisy z účtu, ze kterých je příjem patrný.

PODNIKATEL - OSVČ


Výhody úvěru
 • možnost uplatnit v nákladech zvýšený odpis v prvním roce splácení
 • úroky v úvěru jsou nákladovou položkou a snižují daňový základ
 • u vozidel s možností odpočtu DPH okamžitý nárok na DPH z celé ceny vozidla
 • pro úvěry do 150 000 Kč bez nutnosti havariního pojištění
 • přímá platba od 10% dle výše úvěru
Podmínky pro získání úvěru
 • věk od 18 let
 • platné oprávnění pro podnikání na území ČR s minimální délkou podnikání 12 měsíců
Potřebné doklady
 • doklad totožnosti
 • řidičský průkaz
 • doklad pro ověření adresy pro výši úvěru od 300 000 Kč
 • kopie ŽL nebo výpisu z OR

V individuálních případech může být vyžadován výpis z účtu a daňová přiznání
za dvě zdaňovací období včetně příloh, nebo poslední daňové přiznání
a aktuální účet závěrky za poslední čtvrtletí/pololetí, výkaz o příjmech
a výdajích nebo rozvaha/výsledovka.


 


www.essox.cz


Předmět leasingu

 • osobní a užitkové automobily od roku výroby 1996
 • užitkové automobily do 3,5 t (užitná hmotnost)


Prodejní cena
 • od 40 tis. Kč


Délka splácení
 • 12, 24, 36, 48, 60 a 72 měsíců dle stáří vozidla


Výše minimální zálohy
 • tuzemská vozidla od 10 %
 • zahraniční vozidla od 20 %


Podmínky pro uzavření smlouvy
Občan ČR, starší 18 let – tato podmínka je stejná u všech skupin kupujících
 1. Zaměstnanec
  1. platný občanský průkaz + druhý doklad totožnosti (řidičský průkaz, pas, rodný list)
  2. trvalý pracovní poměr a založený bankovní účet
  3. při profinancované částce nad 250 tis. Kč (prodejní cena vozidla snížená o složenou zálohu u dodavatele)
   – potvrzení o výši příjmu
 2. Fyzická osoba – podnikatel
  1. občanský průkaz + druhý doklad totožnosti
  2. živnostenský list
  3. osvědčení o registraci k DPH
  4. poslední daňové přiznání při profinancované částce nad 250 tis. Kč (min. roční obrat 100 tis. Kč)
 3. Právnická osoba
  1. občanský průkaz + druhý doklad jednatele
  2. výpis z OR
  3. osvědčení o registraci k DPH
  4. poslední daňové přiznání při profinancované částce nad 250 tis. Kč (min. roční obrat 100 tis. Kč)